Praktische zaken
Uitschrijven


Uitschrijving geschiedt na schriftelijke opzegging. Opzeggen moet voor 1 juli of voor 1 december van het lopende cursusjaar. Wanneer er voor 1 december is opgezegd heeft de leerling recht op ontheffing van de lesgeldverplichting over een periode van ten hoogste vijf maanden (1 februari tot einde schooljaar). De leerling kan dan nog tot 1 februari van dat schooljaar de lessen volgen.

Afmelden 2018/2019