Ons aanbod muziek
Popmuziek


Foto: Bert Woltjes
Foto: Bert Woltjes

Een belangrijk kenmerk van pop- en jazzmuziek is, dat het vooral in groepsverband wordt beoefend. De opleiding anticipeert daar op: leren samenspelen is vanaf het begin het uitgangspunt. Maar dat niet alleen, want ze leren ook hoe de apparatuur en de instrumenten moeten worden opgesteld en hoe de electronische aparatuur moeten worden. De leerlingen leren hoe je op een functionele manier samenwerkt, hoe je elkaar ondersteunt en helpt, hoe je met elkaar communiceert. Op alle niveaus (beginners, gevorderden) worden groepen samengesteld en onder leiding van de docent wordt dan gezamenlijk gemusiceerd. Naast de basispop- en jazzgroepen wordt er een band ontwikkeld met een blazerssectie. Dit zijn de gevorderde leerlingen.
Voor een beperkt aantal groepen is er een intensieve bandcoaching beschikbaar. Dit zijn 20 lessen per schooljaar. Daarnaast heeft de band de mogelijkheid om te oefenen in de popkelder. Dit is een methodische aanpak, waarbij intensief alle elementen van de band, het optreden, maken van opnames, public relations, etc. worden behandeld. De kosten voor deze coaching zijn € 35,00 per schooljaar. Niet-leerlingen betalen daarnaast nog € 55,00.