Praktische zaken
Kamerindeling en lestijden


De lestijden van de instrumentale/vocale lessen worden aan het begin van het cursusjaar in overleg met de leerling door de muziekschool vastgesteld.

De lestijden van ballet, theater en AMV/VIO worden aan het begin van het schooljaar aan de leerlingen meegedeeld.

De data en lestijden van de cursussen staan zoveel mogelijk vermeld onder de desbetreffende cursus. Wanneer dit niet het geval is zijn deze gegevens bekend bij de administratie.

Kamerindeling 2018/2019