Praktische zaken
Lesgeldtarieven 2018/2019Lesgelden 2018 – 2019 MDT Veendam.
 

 

Het lesgeld per ingeschreven leerling uit de gemeente Veendam is als volgt:

Individuele  wekelijkse muzieklessen met een lesduur van 25 minuten :

 

Verzamelinkomen

1e leerling

2e leerling

3e leerling

Volwassen

tot € 19.000

€ 145.-

€ 125,-

€ 110,-

€ 400,-

van € 19.000 tot € 24.000

€ 195,-

€ 170,-

€ 155,-

€ 445,-

Van € 24.000 tot € 31.000

€ 265,-

€ 225,-

€ 200,-

€ 515,-

Van € 31.000 tot € 40.000

€ 330,-

€ 280,-

€ 260,-

€ 580,-

Boven € 40.000

€ 400,-

€ 330,-

€ 310,-

€ 650,-

 

- Het lesgeld voor een meerderjarige leerling die alleen een inkomen geniet in de vorm van
  studiefinanciering bedraagt € 220,- per schooljaar.

- Een gehuwde leerling beneden de 18 jaar wordt gelijkgesteld aan een meerderjarige leerling.
- Tweewekelijks les voor meerderjarigen is eveneens mogelijk. Het lesgeld wordt dan gehalveerd.
- Het lesgeld is inclusief BTW.

 

Lesgelden klassikaal onderwijs.

 

Het lesgeld per leerling en per cursusjaar voor klassikaal onderwijs bedraagt:

 

 

a. eerste jaar AMV/VIO 60 minuten (35 weken) € 95,--

b. tweede jaar AMV/VIO 60 minuten (35 weken) € 95,--

c. kleuter-AMV 45 minuten (35 weken) € 75,--

d. bewegingsvakken (ballet) 45 minuten (35 weken) € 140,--

e. bewegingsvakken (ballet) 60 minuten (35 weken) € 160,--

f. harfa A + B 20 minuten p.p. € 170,--

g. harfa C + D 30 minuten p.p. € 245,--

h. samenspel 20 lessen € 35,--

i. bandcoaching 20 lessen € 40,--

j. theaterles 60 minuten 30 lessen € 170,--

k. theaterles 90 minuten 30 lessen € 245,--

l. theaterles 120 minuten 30 lessen € 300,--

m. theaterles 150 minuten 30 lessen € 345,--

 

Knipkaart:

Wanneer men geen inwoner is van de gemeente Veendam kan gebruik gemaakt worden van de knipkaart. Overigens kunnen inwoners van de gemeente Veendam ook lessen volgen op de knipkaart als de docent tijd en ruimte heeft om deze lessen te kunnen geven.
Een knipkaart is 300 minuten les en kost voor een minderjarige leerling € 195,-, en voor een meerderjarige leerling € 250,-

 

Jeugdcultuurfonds / stichting leergeld:

Voor kinderen en jongeren van 4 – 18 jaar uit gezinnen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm kan een beroep gedaan worden op het Jeugdcultuurfonds. De bijdrage van het Jeugdcultuurfonds is maximaal € 450,- per kind, per jaar voor lessen en eventueel benodigde attributen/kleding. Op de website van deze organisatie, www.jeugdcultuurfonds.nl/groningen en via charlotte.uneken@dekompanjie.nl  , is alle informatie te vinden hoe en door wie dit aangevraagd kan worden.
U kunt ook een aanvraag doen bij Stichting leergeld Zuid-Oost Groningen, veendam@leergeldzuidoostgroningen.nl  

Lesgeldverordening