Basisschoolprojecten
Waarom cultuureducatie op basisscholen?

Doordat er op de opleiding tot docent weinig aan muziek, dans en theater wordt gedaan, is het overbrengen hiervan voor de meeste basischooldocenten een moeilijke opgave. Gevolg hiervan is dat het vak niet of nauwelijks nog wordt gegeven.

Muziek, dans en theater op de basischool zou een kweekvijver moeten zijn voor de cultuur van morgen!


Op een aantal basisscholen worden projecten als "Opmaat", "Wat zit er in die koffer (Muziek en Theater)" "Dans en erfoededucatie"en "Blazersklas" uitgevoerd. Ook wordt ad hoc samengewerkt en zijn er contacten met de muziekdocenten op de scholen voor voortgezet onderwijs.
Op de Westerschool wordt wekelijks in alle groepen en aan leerkrachten Algemene Muzikale Vorming gegeven.

Ook werken we aan innovatie met dit schooljaar drie pilots die we volgend jaar aan de hele provincie willen aanbieden:

Gemeente Veendam:
Doorgaande Leerlijn Bewegen Op Muziek - Muziek- Dans- en Theaterschool Veendam

Leerlijn “Wat zit er in die koffer: Muziek” - Muziek- Dans en Theaterschool Veendam


Leerlijn “Wat zit er in die koffer: Theater” - Muziek- Dans en Theaterschool Veendam