Basisschoolprojecten
Opmaat


Opmaat, oriëntatieproject voor het primair onderwijs

Op alle scholen voor primair onderwijs staat het muziekonderwijs op het rooster of is het ingebed in een bredere aanpak van het cultuuonderwijs. Maar wat is er leuker om eens op echte intrumenten te spelen en met elkaar te zingen en te musiceren.
De Muziek-, Dans- en Theaterschool biedt het oriënatieproject "Opmaat" aan. In dat project krijgen groepen gedurende het schooljaar tweewekelijks algemene muzikale vorming krijgen (orff-instrumenten, zang, beweging en instrumentele orientatie).
Ook is het mogelijk om, bijvoorbeeld in plaats van algemene muzikale vorming, toneellessen te geven. De stafdocent van de MDT, mw. M. Lantman, kan aangeven wat het beste bij welke leeftijd past qua instrumenten en vorming.
Het is een oriëntatie op muziek, dans en/of toneel. De leerlingen kunnen na de lessen al al een kleine presentatie geven, waarbij er naar gestreefd wordt, dat de kinderen samen een lied spelen en zingen, of een toneelstukje spelen.
Uiteraard wordt de leerkracht van de betreffende groep nadrukkelijk bij de opzet en de uitvoering betrokken. Ook vinden we het belangrijk dat de ouders weten op welke wijze Opmaat wordt uitgevoerd. Voor hen wordt bij de start een voorlichtingsmoment georganiseerd en aan het eind van het schooljaar een voorstelling.

Kosten
Wanneer u belangstelling hebt voor Opmaat, kunt u contact opnemen met de MDT.