Basisschoolprojecten
Blazersklas


Musiceren in de klas met orkestblaasinstrumenten!

Dit unieke project is voor leerlingen van de bovenbouw van basisscholen en middelbare scholen.

Iedereen weet dat muziek maken goed is voor de mens.

Je leert je beter te concentreren, je leert letterlijk te luisteren naar elkaar en je leert creatief te zijn.

Hoe kan dat aan bod komen binnen het normale onderwijs?

Het antwoord is eenvoudig: de Blazersklas.

 

De formule is eenvoudig: in de groep leer je een instrument te bespelen onder leiding van een ervaren docent.

Iedereen begint in de Blazersklas op hetzelfde niveau; enige voorkennis is niet nodig.

Het grote voordeel is: het gebeurt gewoon op school en binnen de normale lestijden.

 

Twee tot drie jaar lang krijg je een uur muziek in de week.

Binnen deze uren wordt gewerkt aan de kerndoelen voor het vak muziek in de bovenbouw van de basisschool en onderbouw middelbaar onderwijs.

Een deel van de tijd wordt besteed aan het samen spelen in het orkest en een ander deel van de tijd aan het leren beheersen van je eigen instrument.

 

De ouders kunnen de vorderingen volgen tijdens concertjes en optredens.

De leerlingen "krijgen" een eigen instrument , waar ze verantwoordelijk voor zijn en waar ze thuis op kunnen oefenen.

 

Het doel van de blazersklas is om alle kinderen in aanraking te laten komen met muziek!

Het samen musiceren met de nadruk op creativiteit, schept een positief en sociaal klimaat binnen de groep door middel van "samenwerken".