Ons aanbod muziek
Theorielessen en examen


Praktijkexamen

Na twee jaar vindt het eerste graad-examen/harfa A-examen plaats. Twee jaar daarna vindt het tweede graad-examen/harfa B-examen plaats.

Wanneer leerlingen dat wensen kan na de eerste twee graad-examens een derde examen afgelegd worden. Dit derde examen is echter niet verplicht, dit in tegenstelling tot het eerste en het tweede graad-examen en in tegenstelling tot het harfa A, B, C en D-examen.

Tijdens het examen speelt de leerling enkele muziekstukken en wordt een aantal vragen gesteld. Onderdeel van het praktijkexamen is receptieve vorming (gehoortest).

Voor elk examen kan onder bepaalde voorwaarden een jaar uitstel worden verleend.

 

Theorie-examen

 

Alvorens aan bovenstaande examens deel te kunnen nemen, worden eerst theorielessen gevolgd. Omdat dit geldt voor alle instrumenten worden klassikale theorielessen gegeven.

De cursus omvat ca. 8 lessen. Er zijn geen kosten aan verbonden, alleen het lesmateriaal moet worden aangeschaft. De kosten hiervan bedragen € 5,00. De lessen worden afgesloten met een examen.

Een hulpmiddel om de theorie goed onder de knie te krijgen, is via de site: www.earz.nl (internet-game voor muziekonderwijs).

Met www.earz.nl train je op een uitdagende manier notenlezen, muziektheorie en het herkennen van intervallen, toonladders, akkoorden en ritme.

Vraag je docent naar het benodigde wachtwoord. Hij/zij kan je verder ondersteunen.