Ons aanbod Dans en Beweging
Foto: Bert Woltjes

DANS EN BEWEGING

In de dans wordt op kunstzinnige wijze de combinatie van muziek en beweging tot uitdrukking gebracht. Ook heel jonge kinderen kunnen al aan deze bewegingslessen deelnemen. Hierbij gaat het niet zo zeer om danstechnische prestaties. Het hoofddoel is dat zij zich door de verbinding van muziek en beweging spontaan leren uiten. De begincursus gaat uit van dat wat bij het kind van nature aanwezig is: bewegingsdrang, fantasie, ruimte-, vorm- en ritmegevoel. In de vervolgcursussen wordt er meer aandacht besteed aan het klassiek ballet en de techniek hiervan.

Voor volwassenen hebben wij naast balletlessen ook "dansconditie"-lessen.

De kosten die zijn verbonden aan de bewegingsvakken zijn afhankelijk
van de duur van de lessen.
± 35 weken van 45 minuten: € 140,-
± 35 weken van 60 minuten: € 180,-

 

Aanmelden? Zie Praktische zaken