Basisschoolprojecten
Subsidie voor Cultuureducatie


Aandachtig luisteren
Ook zelf even lekker zingen
Zang met piano begeleiding

Een deel van het MDT budget wordt jaarlijks gebruikt voor cultuureducatie op basisscholen. Het merendeel is voor het financieel toegankelijk houden van kwalitatief hoogwaardig muziek-, dans- en theateronderwijs.

Voor de totstandkoming van cultuuronderwijs op basisscholen in Veendam zijn diverse gelden beschikbaar: de Prestatieboxgelden Cultuur waarover elke school structureel beschikt (11,25 per kind), de provinciale gelden Cultuureducatie met Kwaliteit waar bij volledige inzet van de Prestatiebox dit bedrag wordt verdubbeld, de Impulsregeling Muziek (een tijdelijke rijkssubsidie voor drie jaar) en geld van ontwikkelingsprojecten uit het project De Toon Zetten in Groningen.

De Toon Zetten in Groningen startte in 2010 toen Muziek-, Dans- en Theaterschool Veendam een project gehonoreerd kreeg voor samenwerking met drie andere muziekscholen in Bedum, Winschoten en Stadskanaal uit het landelijke programma: ‘Muziek in ieder kind’. De belangrijkste doelstelling van dat programma is om meer kinderen met muziek in aanraking te brengen.

Basisschoolleerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar zijn de primaire doelgroep van dit programma. Zij zijn ontvankelijk voor muziek; en andersom kan muziek, bij uitstek in deze fase van hun ontwikkeling, een belangrijke bijdrage leveren aan hun persoonlijke groei. Naar muziek luisteren of zelf muziek maken is niet alleen leuk, het wakkert ook het enthousiasme aan om te leren luisteren, om ontvankelijk te zijn voor nieuwe geluiden en om ingewikkelde verbindingen te leggen: een noodzakelijke eigenschap om open en flexibel in het leven te staan. Een workshop op school of bezoek aan een concert is niet zomaar een leuke activiteit. Ingebed in het onderwijs kan het een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen.

Tijdens het werken aan het project werd duidelijk dat er veelal behoefte bestaat aan muziekonderwijs in alle groepen van het primair onderwijs. In de projecten zijn verschillende bruikbare modellen ontwikkeld, waarbij de ondersteuning van en door de kunstinstelling onontbeerlijk is gebleken en verbreding met een receptief gedeelte wenselijk is.

 

Verschillende modellen

In aansluiting op de verschillende vraag van scholen en invalshoeken van betrokken muziekscholen, zijn verschillende werkmodellen ontwikkeld:

* bij algemene muzikale vorming wordt de muziekmethode ‘Moet je doen’ (Thieme) als uitgangspunt genomen. De basisscholen worden ondersteund door vakdocenten van de muziekschool. Deskundigheidsbevordering van leerkrachten is het uitgangspunt.

* voorbereidend instrumentaal onderwijs en het popkoor in de middenbouw en bovenbouw staat in het teken van interesse ontwikkelen voor het bespelen van een instrument en zingen (horizontaal verbonden aan het kerndoel taal).

* ook voor dans en theater bieden we intussen leerlijnen aan, waarbij we aansluiten bij de vraag van de basisschool. 

Tijdens de projecten in het kader van Muziek in ieder kind constateerden we een duidelijke behoefte bij deelnemende scholen aan structuur, ondersteuning en een aanbod voor muziekonderwijs op school. 

De Vroege Starter van de rijkssubsidie Impuls (OBS de Westerschool in Wildervank) is een voorbeeld van de invoering van intensief muziekonderwijs op een basisschool. Andere scholen kiezen voor het aanvragen van subsidie Cultuureducatie met Kwaliteit voor een bezoek aan het museum en een concert. Deze benaderingen van cultuureducatie hebben allen hun eigen waarde. De werkelijkheid van het primair onderwijs is complex en de vraag van scholen wordt bepaald door vele interne en externe factoren. De MDT Veendam biedt daarbij ondersteuning op vele manieren, zowel in financieel als inhoudelijk advies. Door al ruim tien jaar alle scholen jaarlijks te benaderen met de vraag waar hun behoefte ligt op het gebied van muziek-, dans- en theatereducatie zijn de banden sterk. 

Muziekonderwijs is meer dan alleen muziekles in de klas en traditioneel vormingsonderwijs aan intrinsiek gemotiveerden. Muziek is overal in de samenleving. Daarom gaan we de komende periode actieve en receptieve activiteiten met musici en orkesten opnemen in het aanbod. Door samen te werken met bestaande orkesten in de uitvoering, zien schoolkinderen ook echte musici. Dat kunnen amateurmusici zijn van het Haydn strijkorkest, het Veenkoloniaal Symfonieorkest, getalenteerde leeftijdsgenoten van het Prinses Christina Concours (Classic Expres) en HBO opgeleide docenten van de Muziekschool met een schoolvoorstelling.