Ons aanbod muziek
Spelend op reis door muziekland


foto Karin Weijs
foto Karin Weijs

Spelend op reis door muziekland

Er is geen kind dat niet van muziek houdt. Zet een willekeurig muziekje op en ze zingen en springen alle kanten op. Wat een feest!

In deze cursus gaan we elke week zingen, muziekspelletjes doen, bewegen, op instrumentjes spelen, luisteren naar allerlei soorten muziek en nog veel meer. Het belangrijkste is: samen muziek maken.

Per week wordt 45 minuten besteed aan de volgende onderdelen.

–  Zingen: er worden liedjes geleerd, die verbonden zijn met een bepaald thema b.v. herfst, feest, dieren e.d. Aan de hand van deze liedjes wordt gewerkt aan melodie, ritme en het vormen van de stem.

–  Bewegen: op allerlei speelse manieren (klappen, huppelen, dansen e.d.) wordt aandacht besteed aan ritme, tempo en maat. Er wordt onder meer gewerkt aan het herkennen en in beweging zetten van muzikale tegenstellingen, kinderdansen en het spontaan reageren op stemmingen in de muziek.

– Instrumenten: de leerlingen maken kennis met het zogenaamde “Orff-instrumentarium”, waaronder de klankstaven, ritmestokjes, triangel, xylofoon en woodblock.

– Improvisatie: eenvoudige melodische, ritmische en bewegingsimprovisatie.

Lesduur: wekelijks 45 minuten
Lesplaats: Veendam 
Lestijd: woensdagmiddag in Veendam.
Lesgeld: € 75,00 per jaar, inclusief cursusmateriaal.
Minimum aantal deelnemers: 8

De cursus voor groep 1/2/3 van de basisschool wordt gegeven op: woensdagmiddag 15.00 - 15.45 uur.