Cultuureducatie

Dans

Wat wij bieden

Hieronder een greep uit ons ruime aanbod. Aanmelding is vrijblijvend en onze cultuurcoach Charlotte Snijder neemt dan contact met u op.

Vakdocent Dans

Doorlopende leerlijn dans

Kleuter- en KinderBom

Dansen met Letters

Dansen met Woorden

Hofdans tot Hiphop

De wereld aan Dans

Dans een Boek

Vakdocent Dans

Scholen kopen lesuren in van een docent dans om methode lessen te geven of als co-teaching voorbeeld lessen te geven die de leerkracht ook kan gebruiken.

Interesse?

14 + 15 =

Q

Vakdocent Dans

Scholen kopen lesuren in van een docent dans om methode lessen te geven of als co-teaching voorbeeld lessen te geven die de leerkracht ook kan gebruiken.

Interesse?

4 + 2 =

Q

Doorlopende leerlijn dans

Interesse?

12 + 10 =

Q

Doorlopende leerlijn dans

Interesse?

8 + 5 =

Q

Kleuter- en KinderBom

Kleuter- en KinderBom is een muzikale bewegingsles met een ‘taalinjectie’. Het doel is taal te verbinden aan dans & beweging.
Dansonderwijs-specialiste Anne-Margreet Drenth geeft deze bewegingslessen aan groep 1 tot en met groep 4. Een les duurt ongeveer 30 minuten. En, indien gewenst, ondersteunt ze leerkrachten met het geven van Kleuter- en KinderBom in de klas.
Uitgangspunt is de woordenschat, op een voor kinderen speelse theatrale en dansante manier, door middel van beweging te vergroten. Er wordt gedanst, gezongen en geïmproviseerd. Alle bewegingen, onderwerpen en ideeën komen vanuit de leerlingen. Anne-Margreet coacht ze vanaf de zijlijn. Verder zorgt samen dansen en samen bewegen voor een goede sfeer en verbondenheid in de groep en draagt bewegen bij aan de sociale ontwikkeling van kinderen.
De combinatie van intensief bewegen en leren is een win-win situatie. En het belangrijkste: de kinderen beleven veel plezier aan de deze lessen, ze leren spelenderwijs.

Interesse?

15 + 8 =

Q

Kleuter- en KinderBom

Kleuter- en KinderBom is een muzikale bewegingsles met een ‘taalinjectie’. Het doel is taal te verbinden aan dans & beweging.
Dansonderwijs-specialiste Anne-Margreet Drenth geeft deze bewegingslessen aan groep 1 tot en met groep 4. Een les duurt ongeveer 30 minuten. En, indien gewenst, ondersteunt ze leerkrachten met het geven van Kleuter- en KinderBom in de klas.
Uitgangspunt is de woordenschat, op een voor kinderen speelse theatrale en dansante manier, door middel van beweging te vergroten. Er wordt gedanst, gezongen en geïmproviseerd. Alle bewegingen, onderwerpen en ideeën komen vanuit de leerlingen. Anne-Margreet coacht ze vanaf de zijlijn. Verder zorgt samen dansen en samen bewegen voor een goede sfeer en verbondenheid in de groep en draagt bewegen bij aan de sociale ontwikkeling van kinderen.
De combinatie van intensief bewegen en leren is een win-win situatie. En het belangrijkste: de kinderen beleven veel plezier aan de deze lessen, ze leren spelenderwijs.

Interesse?

12 + 14 =

Q

Dansen met Letters

Een lespakket voor kinderen van groep 1 en 2 uit het primair onderwijs. Al dansend leren de kinderen de letters. Project kan ook worden gegeven door vakleerkracht of als coaching aan de leerkracht.

De danslessen sluiten aan bij de methode Fonemisch Bewustzijn en al dansend leren de kinderen spelenderwijs de letters. Het is ook heel goed mogelijk deze lessen te gebruiken, terwijl uw gebruik maakt van een andere methode. Bij zeventien medeklinkers zijn dansen gemaakt en muziek gecomponeerd.

Het lespakket bestaat uit een CD en lesbrieven. De danslessen zijn laagdrempelig en kunnen door de leerkracht zelf worden gegeven. Ik kom graag bij u op school voor een paar voorbeeldlessen. Ook is het mogelijk om in combinatie met meerdere leerkrachten een teamtraining te organiseren. Maar ik kan de lessen ook als vakleerkracht geven! Een les duurt tussen de 30 en 45 minuten.

Interesse?

14 + 2 =

Q

Dansen met Letters

Een lespakket voor kinderen van groep 1 en 2 uit het primair onderwijs. Al dansend leren de kinderen de letters. Project kan ook worden gegeven door vakleerkracht of als coaching aan de leerkracht.

De danslessen sluiten aan bij de methode Fonemisch Bewustzijn en al dansend leren de kinderen spelenderwijs de letters. Het is ook heel goed mogelijk deze lessen te gebruiken, terwijl uw gebruik maakt van een andere methode. Bij zeventien medeklinkers zijn dansen gemaakt en muziek gecomponeerd.

Het lespakket bestaat uit een CD en lesbrieven. De danslessen zijn laagdrempelig en kunnen door de leerkracht zelf worden gegeven. Ik kom graag bij u op school voor een paar voorbeeldlessen. Ook is het mogelijk om in combinatie met meerdere leerkrachten een teamtraining te organiseren. Maar ik kan de lessen ook als vakleerkracht geven! Een les duurt tussen de 30 en 45 minuten.

Interesse?

6 + 4 =

Q

Dansen met Woorden

Danslessen die aansluiten bij de methode Veilig leren lezen voor de groepen 3 uit het primair onderwijs. Uitgangspunt is woordenschat.

Ook voor dit project zijn danslessen gemaakt en muziek gecomponeerd wat aansluit bij de nieuwe KIM versie van Veilig Leren Lezen. In de danslessen en liedjes wordt gewerkt aan woordenschat. De kinderen beleven veel plezier aan de danslessen en horen en beleven steeds weer woorden uit het ankerverhaal. Een les duurt zo’n 45 minuten.

Interesse?

7 + 6 =

Q

Dansen met Woorden

Danslessen die aansluiten bij de methode Veilig leren lezen voor de groepen 3 uit het primair onderwijs. Uitgangspunt is woordenschat.

Ook voor dit project zijn danslessen gemaakt en muziek gecomponeerd wat aansluit bij de nieuwe KIM versie van Veilig Leren Lezen. In de danslessen en liedjes wordt gewerkt aan woordenschat. De kinderen beleven veel plezier aan de danslessen en horen en beleven steeds weer woorden uit het ankerverhaal. Een les duurt zo’n 45 minuten.

Interesse?

8 + 7 =

Q

Hofdans tot Hiphop

Dit is een project voor de groepen 5 t/m 8 uit het PO. In vier lessen gaan we door de (dans)geschiedenis heen.

In dit project gaan we in vier lessen door de (dans)geschiedenis heen. In de eerste les gaat het over het verschil in hofdans en volksdans en de middeleeuwse klassenmaatschappij. In de tweede les gaan we dieper in op de Afrikaanse volksdansen, omdat dit belangrijk is voor de laatste twee lessen. De derde les behandelt de streetdance en hoe die is ontstaan in de grote steden van Amerika. Een belangrijke invloed is de invloed van de Afrikaanse dans. We laten de kinderen ook stil staan bij de geschiedenis en hoe die cultuur daar terecht is gekomen. De laatste les gaat over Zuid Amerika en de kolonisatie. Ook hier zijn de Afrikaanse invloeden terug te vinden. Indien gewenst werken we in een extra les nog aan een presentatie.

Interesse?

9 + 1 =

Q

Hofdans tot Hiphop

Dit is een project voor de groepen 5 t/m 8 uit het PO. In vier lessen gaan we door de (dans)geschiedenis heen.

In dit project gaan we in vier lessen door de (dans)geschiedenis heen. In de eerste les gaat het over het verschil in hofdans en volksdans en de middeleeuwse klassenmaatschappij. In de tweede les gaan we dieper in op de Afrikaanse volksdansen, omdat dit belangrijk is voor de laatste twee lessen. De derde les behandelt de streetdance en hoe die is ontstaan in de grote steden van Amerika. Een belangrijke invloed is de invloed van de Afrikaanse dans. We laten de kinderen ook stil staan bij de geschiedenis en hoe die cultuur daar terecht is gekomen. De laatste les gaat over Zuid Amerika en de kolonisatie. Ook hier zijn de Afrikaanse invloeden terug te vinden. Indien gewenst werken we in een extra les nog aan een presentatie.

Interesse?

15 + 11 =

Q

De wereld aan Dans

Multicultureel project met leerkrachten, leerlingen en ouders, dat is de Wereld aan Dans! De wereld aan Dans biedt 5 workshops aan de leerlingen op school en de ouders. Elke klas kiest een land als thema. De dansdocent leert een dans aan uit het land naar keuze. Het project kan school breed worden uitgevoerd en is geschikt om af te sluiten met een presentatie.

De hele school maakt een reis om de wereld. Al dansend en spelend verkennen we andere culturen. We reizen van Azië, Zuid-Amerika tot Rusland.

Het is ook mogelijk dit project samen met een beeldend kunstenaar uit te voeren. De kinderen maken dan ook mooie attributen, kostuums en decorstukken voor hun voorstelling. Of in samenwerking met muziek en/of theater. Zie Combinatie Projecten.

Interesse?

13 + 13 =

Q

De wereld aan Dans

Multicultureel project met leerkrachten, leerlingen en ouders, dat is de Wereld aan Dans! De wereld aan Dans biedt 5 workshops aan de leerlingen op school en de ouders. Elke klas kiest een land als thema. De dansdocent leert een dans aan uit het land naar keuze. Het project kan school breed worden uitgevoerd en is geschikt om af te sluiten met een presentatie.

De hele school maakt een reis om de wereld. Al dansend en spelend verkennen we andere culturen. We reizen van Azië, Zuid-Amerika tot Rusland.

Het is ook mogelijk dit project samen met een beeldend kunstenaar uit te voeren. De kinderen maken dan ook mooie attributen, kostuums en decorstukken voor hun voorstelling. Of in samenwerking met muziek en/of theater. Zie Combinatie Projecten.

Interesse?

4 + 2 =

Q

Dans een Boek

Dans leent zich bij uitstek om een boek of een verhaal tot leven te laten komen. U kiest een (prenten)boek waar ik dan danslessen bij maak. We kunnen de lessen ook geven in combinatie met het gebruik van de Kamishibai. Een les duurt tussen de 30 en 45 minuten.

Figuren, situaties en gebeurtenissen uit het boek zijn telkens de inspiratiebron voor nieuwe dansopdrachten. Het is zeker niet de bedoeling het verhaal chronologisch na te dansen, maar doel is dat de kinderen al dansend het verhaal gaan beleven. Voorbeelden van boeken die goed geschikt zijn om na te dansen: ‘De gele ballon’, ‘Platvoetje’, ‘Ik kan niet slapen kleine beer’, ‘Boer Boris’, ‘Mama kwijt’, ‘De Griezels’.

Interesse?

2 + 6 =

Q

Dans een Boek

Dans leent zich bij uitstek om een boek of een verhaal tot leven te laten komen. U kiest een (prenten)boek waar ik dan danslessen bij maak. We kunnen de lessen ook geven in combinatie met het gebruik van de Kamishibai. Een les duurt tussen de 30 en 45 minuten.

Figuren, situaties en gebeurtenissen uit het boek zijn telkens de inspiratiebron voor nieuwe dansopdrachten. Het is zeker niet de bedoeling het verhaal chronologisch na te dansen, maar doel is dat de kinderen al dansend het verhaal gaan beleven. Voorbeelden van boeken die goed geschikt zijn om na te dansen: ‘De gele ballon’, ‘Platvoetje’, ‘Ik kan niet slapen kleine beer’, ‘Boer Boris’, ‘Mama kwijt’, ‘De Griezels’.

Interesse?

7 + 11 =

Q