Het is zover: we hangen de slingers op, want we mogen per woensdag 19 mei weer van start met alle individuele lessen en de duolessen! Ook de groepslessen aan leerlingen muziek, dans en theater tot 18 jaar mogen weer starten.
De groepslessen aan leerlingen vanaf 18 jaar moeten helaas nog wachten. Voor deze groep zoeken we naar oplossingen, bijvoorbeeld buiten.
Gezondheidscheck vooraf thuis. Geen klachten? Tot snel en in het lokaal mag het mondkapje af! Plattegrond looproutes MDT