Cookies en AVG

Privacy Policy

Cookies en AVG:

Cookies

Een cookie is een klein bestand met gegevens dat op uw computer wordt opgeslagen als u een website voor het eerst bezoekt. Cookies kunnen door MDT Veendam worden geplaatst en uitgelezen. Dankzij cookies hoeft u sommige informatie niet steeds opnieuw in te voeren als u een website opnieuw bezoekt.

Er zijn verschillende soorten cookies, waaronder functionele cookies die zorgen voor een consistent uiterlijk van de website en dat deze ook goed functioneert. Daarnaast zijn er analytische cookies die zorgen ervoor dat wij de bezoekerservaring kunnen blijven verbeteren. Tevens zijn er advertising cookies die zorgen voor relevante content in advertenties. Deze zijn bijvoorbeeld nodig bij het bekijken van een YouTube video via onze website.

Waarom gebruikt MDT Veendam cookies?
De school  plaatst zowel sessie- als permanente cookies en vraagt toestemming voor advertising cookies. Met een cookie weten we welke pagina’s u op de websites heeft bezocht. Daarnaast zijn cookies nodig om transacties te kunnen doen. Zonder cookies is dat niet mogelijk. U kunt zelf uw cookie-instelling bepalen: op niveau basis, persoonlijk of compleet. Het plaatsen van cookies helpt om de website te optimaliseren en gebruikersvriendelijker te maken.

Kun je cookies blokkeren?
Je kunt cookies op uw computer blokkeren. Dat kan via de privacy-instellingen van de webbrowser die u gebruikt. Dan worden alle cookies van alle websites die u bezoekt, geblokkeerd. Websites kunnen hierdoor wel trager werken of zelfs helemaal niet.

 

Privacyverklaring

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

   1. MDT
    Je leest op dit moment de privacy verklaring van MDT Veendam, een kunstencentrum  met  culturele activiteiten voor alle bewoners van de gemeente Veendam en daarbuiten. Denk hierbij aan workshops, cursussen, masterclasses en evenementen.
    Er zijn situaties waarin jouw gegevens verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door MDT Veendam, neem dan gerust contact op via ons.
    • Doelgegevens
     Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld. Deze worden hieronder toegelicht.
    • Het versturen van nieuwsbrieven
     MDT stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds bedoeld om de kaartverkoop en inschrijvingen van onze evenementen te stimuleren en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.
    • Contact opnemen
     Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met MDT via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, cursus en les of een projectomschrijving zodat we jou een voorstel of een dienst aan kunnen bieden en je informeren bij datawijzigingen of uitval van lessen.
    • Analytics
     De website van MDT Veendam verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met onze docenten of relaties.
   2. ONTVANGERS
    De gegevens die MDT Veendam ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:
    • Sharepoint/Microsoft
     De e-mail van MDT wordt gehost door Microsoft. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op hun  servers
    • IDEA 2
     De website en back-ups van de website worden gehost via IDEA2. Gegevens die jij achterlaat op de website van de MDT Veendam zijn op de servers opgeslagen.
    1. OPSLAGPERIODE
     Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een fiscale of wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.
    1. BEVEILIGING

De persoonsgegevens die door MDT of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. Ze worden niet aan andere partijen verstrekt.  De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van MDT privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

       1. JOUW RECHTEN
          • Recht op inzage
           Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar ons. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
          • Recht op rectificatie
           Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
          • Recht op overdracht
           Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij MDT opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient MDT al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
          • Recht op wissen van gegevens
           Wil je niet langer dat jouw gegevens bij MDT vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
          • Recht op het indienen van een klacht
           Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat MDT niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
          • Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
           Wil jij niet dat MDT jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.
          1. PLICHTEN

  MDT Veendam verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een sociaal-cultureel en een semi-commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van cursussen, lessen, workshops en theatervoorstellingen van MDT Veendam via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

  De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan MDT de betreffende dienst niet aanbieden.

  MDT Veendam behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer MDT Veendam dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van MDT te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op.