Voor regulier onderwijs

Cultuureducatie

Ons gevarieerde aanbod

Muziek-, Dans- en Theaterschool Veendam spant zich in om cultuuronderwijs binnen het bereik van allen te brengen en werkt daarin samen met BSO, basisschool, kindcentra en voortgezet onderwijs instellingen. Dit doen wij door vakdocenten in te zetten op projecten onder schooltijd en in de voor- en naschoolse opvang te realiseren. Ook hebben wij voor elke bouw een schoolvoorstelling. Aanmelding is vrijblijvend en bij vragen graag mailen naar cultuureducatie@mdtveendam.nl  (cultuurcoach Charlotte Snijder).

MDT VEENDAM doet mee aan “Méér muziek in de klas”
Muziekakkoord Groningen Oost stelt dat ieder kind recht heeft op muziek en dans, als onderdeel van het basisonderwijs en als algemene ontwikkeling. Ieder kind krijgt de kans zijn talenten te ontdekken, ongeacht waar hij of zij opgroeit.

Meer informatie vind je hier.

MUZIEK

 • Vakdocent Muziek
 • Wat zit er in die koffer?
 • Muziekbord 
 • De wereld aan Muziek
 • Djembé

DANS

 • Vakdocent Dans
 • Doorlopende leerlijn dans
 • Peuter- en Kleuterbom
 • Dansen met Letters
 • Dansen met Woorden
 • Hofdans tot Hiphop
 • De wereld aan Dans
 • Dans een Boek

THEATER

 • Vakdocent Theater
 • Wat zit er in diekoffer?
 • De wereld aan Theater

COMBINATIE PROJECTEN

 • Leerkracht koor
 • Teamtraining MDT op school
 • Musicalklas
 • MDT, Ja Graag
 • De Wereld aan Muziek, Dans en Theater
 • Lipdub

VOORSTELLINGEN

 • Stijn zoekt zijn stem (Onderbouw groep 1/2) 220 euro
 • Stijn en Sterre gaan logeren (Onderbouw groep 1/2) 220 euro
 • Theatervoorstelling Popschool (bovenbouw groep 6,7,8) 5 euro/kind, min. 100
 • Nee zei Konijn (kleuters en jonger) 150 euro