Kosten & reductieregeling

Tarieven

Alle tarieven voor Muziek

MUZIEK

Lesgelden 2018 – 2019 MDT Veendam.

Het lesgeld per ingeschreven leerling uit de gemeente Veendam is voor wekelijks een muziekles van 25 minuten.

Verzamelinkomen
tot € 18.000

 • 1e leerl. € 145,-
 • 2e leerl. € 125,-
 • 3e leerl. € 110,-
 • Volw. € 400,-

Verzamelinkomen
tot € 23.000

 • 1e leerl. € 195,-
 • 2e leerl. € 170,-
 • 3e leerl. € 155,-
 • Volw. € 445,-

 

Verzamelinkomen
tot € 30.000

 • 1e leerl. € 265,-
 • 2e leerl. € 225,-
 • 3e leerl. € 200,-
 • Volw. € 515,-

 

Verzamelinkomen
tot € 39.000

 • 1e leerl. € 330,-
 • 2e leerl. € 280,-
 • 3e leerl. € 260,-
 • Volw. € 580,-

 

Verzamelinkomen
boven € 40.000

 • 1e leerl. € 400,-
 • 2e leerl. € 330,-
 • 3e leerl. € 310,-
 • Volw. € 650,-

 

Het lesgeld voor een meerderjarige leerling met studiefinanciering bedraagt € 220,- per schooljaar.

Tweewekelijks les voor meerderjarigen is eveneens mogelijk. Het lesgeld wordt dan gehalveerd.

Groepslessen muziek

 • Eerste jaar AMV/VIO
  60 minuten (35 weken)
  € 95,00
 • Tweede jaar AMV/VIO
  60 minuten (35 weken)
  € 95,00
 • Spelend op reis door muziekland
  groep 1, 2 en 3
 45 minuten (35 weken)
  € 75,00

HARFA

 • Harfa A + B

  20 minuten p.p.
  € 170,00
 • Harfa C + D

  30 minuten p.p.
  € 245,00

Popkoor & bandcoacing

 • Popkoor
  kosten
 Cursus van 90 minuten
  € 130,00 p.p.
  donderdagavond van 19.15 – 20.45 uur (vanaf 19.00 uur koffie/thee)
 • Samenspel

  20 lessen
  € 35,00
 • Bandcoaching

  20 lessen
  € 40,00

Alle tarieven voor Theater

THEATER

Lesgelden 2018 – 2019 MDT Veendam.

Kindertheater

 • Theaterles 90 minuten
  30 lessen € 245,-
 • Theaterles 120 minuten
  30 lessen € 300,-

 

JEUGDTHEATER

Duur

 • De kindergroepen (vanaf groep 5) hebben in het eerste jaar 1 uur les.
 • Vanaf het tweede of derde jaar duurt de les 1,5 uur.
 • Jongeren (vanaf 13 jaar) hebben lessen van 2 uur. Per cursusjaar zijn er 30 lessen.

Kosten

Voor 30 lessen van anderhalf uur bedragen € 245,- per jaar.

Improvisatietoneel

Duur

 • De improvisatiecursus voor volwassen leerlingen bestaat uit modules van 10 lessen van telkens een uur.
 • woensdagavonden vanaf 11 april tot en met 27 juni van 19.30 tot 21.30 uur.

Kosten

€ 80,- Per persoon.

Alle tarieven voor Dans

DANS

Lesgelden 2018 – 2019 MDT Veendam.

Dans

 • Bewegingsvakken (ballet)
  45 minuten (35 weken) € 140,-
 • Bewegingsvakken (ballet)
  60 minuten (35 weken) € 160,-

Ballet

leeftijd 6 jaar en ouder

Kosten

De kosten die zijn verbonden aan de bewegingsvakken zijn afhankelijk van de duur van de lessen.

Ca. 35 weken van 45 minuten: € 140,-

Ca. 35 weken van 60 minuten: € 180,-

(afhankelijk van het niveau duurt een les 45 of 60 minuten)

‏Knipkaart: voor bewoners buiten Veendam

Wanneer men geen inwoner is van de gemeente Veendam kan gebruik gemaakt worden van de knipkaart. Overigens kunnen inwoners van de gemeente Veendam ook lessen volgen op de knipkaart als de docent tijd en ruimte heeft om deze lessen te kunnen geven.

Een knipkaart is 300 minuten les en kost voor een minderjarige leerling € 195,-, en voor een meerderjarige leerling € 250,-

REDUCTIE REGELINGEN

Gesubsidieerde lessen

De gemeente Veendam draagt voor een belangrijk deel bij aan de exploitatiekosten van de school. Daarnaast is er een inkomensafhankelijke lesgeldregeling voor de inwoners van deze gemeente.

Reductieregeling voor instrumentale en vocale lessen

Of men voor reductie in aanmerking komt hangt af van de hoogte van het inkomen. Als uitgangspunt hiervoor dient het verzamelinkomen. Een aanvraag om reductie te ontvangen dient vergezeld te gaan van: de aanslag inkomstenbelasting of wanneer men niet voor inkomstenbelasting is aangeslagen) de jaaropgave van de werkgever. Reductie is slechts mogelijk als u de hierboven vermelde bewijsmaterialen vóór 1 oktober indient. Het verzoek voor reductie moet ieder jaar opnieuw ingediend worden.

Lesgeldtarief kinderen en jongeren (tot 21 jaar)

Bij meerdere leerlingen uit één gezin wordt korting toegepast. Lesgeld is inclusief 0% BTW

Lesgeldtarief volwassenen

Een meerderjarige betaalt het lesgeld inclusief 21% BTW per schooljaar. Een meerderjarige leerling kan kiezen voor tweewekelijkse lessen. Hierbij wordt de helft van de lesgeldkosten van een volledige cursus in rekening gebracht.

Bewijs studiefinanciering

Onder voorwaarden krijgen studenten reductie. Die gegevens moeten aangeleverd worden bij aanvang van het cursusjaar. Wanneer u om privéredenen deze informatie niet wilt verstrekken of niet op tijd verstrekt, kan de school u helaas geen reductie verlenen.

Jeugdcultuurfonds / stichting leergeld

Voor kinderen en jongeren van 4 – 18 jaar uit gezinnen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm kan een beroep gedaan worden op het Jeugdcultuurfonds. De bijdrage van het Jeugdcultuurfonds is maximaal € 450,- per kind, per jaar voor lessen en eventueel benodigde attributen/kleding. Op de website van deze organisatie, www.jeugdcultuurfonds.nl/groningen en via charlotte.uneken@dekompanjie.nl, is alle informatie te vinden hoe en door wie dit aangevraagd kan worden.

U kunt ook een aanvraag doen bij Stichting leergeld Zuid-Oost Groningen, veendam@leergeldzuidoostgroningen.nl

Jeugdcultuurfonds / stichting leergeld

Voor kinderen en jongeren van 4 – 18 jaar uit gezinnen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm kan een beroep gedaan worden op het Jeugdcultuurfonds. De bijdrage van het Jeugdcultuurfonds is maximaal € 450,- per kind, per jaar voor lessen en eventueel benodigde attributen/kleding. Op de website van deze organisatie, www.jeugdcultuurfonds.nl/groningen en via charlotte.uneken@dekompanjie.nl, is alle informatie te vinden hoe en door wie dit aangevraagd kan worden.

U kunt ook een aanvraag doen bij Stichting leergeld Zuid-Oost Groningen, veendam@leergeldzuidoostgroningen.nl 

Contact informatie

bezoek-en postadres: Museumplein 5F, 9641 AD VEENDAM

tel: (0598) 31 77 40

e-mailmuziekschool@veendam.nl