School voor Muziek Dans & Theater

Beste leerling en ouders/verzorgers,

Tot onze verrassing mogen wij van de veiligheidsregio Groningen per vandaag alle lessen hervatten voor leerlingen tot 18 jaar. Het gebouw blijft weliswaar gesloten voor publiek, maar vanaf vandaag maandag 9 november mogen alle leerlingen tot 18 jaar door de hoofdingang weer naar binnen.
Niet eerder dan vijf minuten voor de les naar binnen.
Na de les weer het gebouw verlaten.
Dansgroepen worden beneden gehaald om kruisverkeer te voorkomen.
Wij vragen u vooraf thuis om te kleden (dans).
Individuele leerlingen en overige groepsleerlingen mogen zelfstandig naar boven.
Wij vragen alle leerlingen de RIVM richtlijnen te hanteren
Voor de leerlingen tot 18 jaar dus goed nieuws en wij vragen de leerlingen vanaf 18 jaar om wat begrip en geduld. Vanaf donderdag 19 november mogen wij waarschijnlijk ook de lessen aan leerlingen vanaf 18 jaar hervatten.

De nieuwe noodverordening is sinds afgelopen weekend beschikbaar en bevat als nieuwe informatie enkele aanvullende uitzonderingen op de regels. Omdat wij begrijpen dat dit ook voor u verwarrend kan zijn, delen wij hieronder de betreffende passages voor ons type onderwijs.

MUZIEK- EN THEATERLES

Toelichting op 2.0.2h: ‘’Onderdeel h regelt dat een locatie voor activiteiten van een vereniging voor leden tot en met 17 jaar, waaronder begrepen verenigingen voor scouting, cultuur, kunst, en sport, geopend mogen zijn. In dit lid wordt gesproken over een jeugdvereniging. Deze uitzondering heeft echter een bredere reikwijdte en ziet ook op activiteiten georganiseerd door een stichting of door of namens een overheidsorganisatie. Dat betekent dat ook theaterlessen georganiseerd door een stichting of activiteiten voor kinderen georganiseerd door jeugdwelzijnswerk kunnen plaatsvinden. (Georganiseerde) kinderfeestjes of activiteiten in een speelhal of trampolinepark zijn uitdrukkelijk niet toegestaan. Kinderboerderijen en speeltuinen (binnen) dienen gesloten te zijn.

ZINGEN

Artikel 2.4: Verbod gezamenlijk zingen of schreeuwen is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behorend erf, in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Dit verbod geldt niet voor zangers, zangkoren en zanggroepen en voor zang als onderdeel van de belijdenis van godsdienst of levensovertuiging, mits de richtlijnen die zijn opgenomen in het advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu van 30 juni 2020 in acht worden genomen.

DANSEN

Toelichting 2.12: Voor sporten binnen geldt voor volwassenen dat er alleen individueel of in groepen van twee personen mag worden gesport en volwassenen steeds 1,5 meter afstand moeten houden. In totaal mag er door 30 personen worden gesport. Er mogen meerdere groepjes van twee zijn (tot een maximum van 30), maar onderling en tussen de groepjes moet steeds 1,5 meter afstand worden gehouden. Ook mag er geen wisseling in de samenstelling van de groepjes optreden en moeten de groepjes duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn. In een fitnessruimte waar individueel gesport kan worden mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn, met 1,5 meter afstand. Groepslessen met meer dan twee personen zijn niet meer toegestaan. Ook niet als daarbij individueel wordt gesport zoals bij spinning, zumba of bodypump. Voor jongeren tot en met 17 jaar geldt dat ze in grotere groepen en in teamverband mogen sporten, maar vanaf 13 jaar wel afstand moeten houden tot de trainer.

De integrale tekst kunt u hier vinden:

https://veiligheidsregiogroningen.nl/documenten/noodverordening/noodverordening-7-november/

Met vriendelijke groet,
Harry van der Laan