Het kabinet heeft 3 november extra maatregelen aangekondigd. Om het virus verder terug te dringen moeten muziekscholen gesloten zijn. Tot en met woensdag 18 november. Ook de geplande theorie- en praktijkexamens moeten we verschuiven. U ontvangt daarover een apart bericht. Wij hopen van harte op donderdag 19 november alle lessen te kunnen hervatten.