Vanuit de nieuwe corona-regels van de Rijksoverheid gelden per
zondag 28 november 05.00 uur de volgende maatregelen:

Alle lessen na 17.00 uur worden online gegeven, tenzij je docent contact heeft opgenomen en een nieuwe lestijd voor 17 uur is gevonden voor een fysieke les.

  • Houd 1,5 meter afstand in de gangen. Houd verder 1,5 meter afstand overal waar dit mogelijk is.
  • Bij dans is de afstand tijdens de les niet verplicht. Bij muziek en theater wel.
  • Er geldt weer een looproute in de gangen: graag rechts aanhouden;
  • Een mondkapje dragen in de gangen is vanaf 13 jaar verplicht. In het lokaal mag deze af.
  • Coronabewijs en identiteitskaart moet getoond worden bij toegang door personen van 18 jaar en ouder;
  • De docent zal het coronabewijs van leerlingen/deelnemers van 18 jaar en ouder controleren.

Blijf ook de algemene regels in acht nemen:

  • Blijf thuis bij klachten;
  • Geef geen handen;
  • Was de handen vaak en goed;
  • Hoest en nies in de elleboog.

Indien lestijden tijdelijk veranderen, dan informeert de docent de leerlingen hier rechtstreeks over.

Deze regels gelden tot en met 14 januari 2022